Tagság

Az Életmód Orvotani Társaság tagja lehet minden Magyarországon élő, magyar állampolgárságú természetes személy (magánszemély), aki az egyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja, illetve rendelkezik az alábbi szakirányú végzettségek valamelyikével:

  • általános orvos, fogorvos, illetve gyógyszerész;
  • mentőtiszt, védőnő, gyógytornász, dietetikus, diplomás ápoló;
  • testnevelő tanár, gyógytestnevelő, rekreációs menedzser, gyógymasszőr, humán kineziológus, pszichológus, szakképzett edző, sportoktató;
  • akkreditált természetgyógyász.

A tag felvételéről - írásbeli felvételi kérelme alapján - az Életmód Orvostani Társaság Elnöksége határoz, két tag javaslata alapján. Az elnökség a tagfelvételi kérelmet indokolás nélkül elutasíthatja. Elutasító döntés esetén a jelentkező jogorvoslattal élhet a Közgyűlés előtt.

Lépjen be tagjaink közé >>>

Pártolói tagság

Pártoló tag lehet minden olyan jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az ÉMOT Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és / vagy anyagilag támogatja az ÉMOT működését. A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik.

A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. A pártoló tag az Egyesület nevében nyilatkozatot semmilyen formában nem tehet. Egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.

Az Egyesület pártoló tagjai rendszeres anyagi, illetve természetbeni támogatásukkal járulhatnak hozzá az Egyesület működéséhez. Ennek mértéke az Egyesület pártoló tagjának felvételekor, egyedi támogatási szerződésben kerül meghatározásra.

Lépjen be tagjaink közé >>>