A Magyar Életmód Orvostani Társaság feladatának tekinti az életmód orvosi tevékenységek, technikák, módszerek és kezelések kutatását, vizsgálatát és véleményezését, az öregedés során az életminőség legmagasabb szinten tartását valóban és igazoltan segítő tevékenységek támogatását, népszerűsítését, az életmód orvosi gyógyítás, az elsődleges és a másodlagos megelőzés, illetve az életminőség visszanyerését célzó teljes rehabilitáció képviseletét, az egészség- és életmód ágazat különböző területein tevékenykedő közösségek, szervezetek, szakemberek közötti párbeszéd megteremtését, támogatását, szükség esetén moderálását, továbbá életmód orvosi megalapozott ajánlások, iránymutatások, szakmai-protokollok, egységes módszertan megfogalmazását.

Feladataink

2024. évre tervezett soron következő feladataink:

 • A 2024-es Magyar Életmódorvosi Konferencia megszervezése
 • Életmódorvosi továbbképzések szervezése, lebonyolítása
 • Munkacsoportok létrehozása, együttműködések kialakítása
 • Életmódorvosi platform létrehozása

 

Tevékenységünk

A Magyar Életmód Orvostani Társaság elsősorban az alábbi területeken fejti ki tevékenységét:

 • életmód orvostani protokollok, ajánlások – szakmai protokollok, ajánlások megfogalmazása, közzététele,
 • oktatás - szakemberek és laikusok oktatása, tematika kidolgozása, oktatás megszervezése, lebonyolítása,
 • tanácsadás, ismeretterjesztés - egészség-tanácsadás vállalatoknál, oktatási intézményekben, közösségi eseményeken, rendezvényeken,
 • konferencia szervezése – szakmai és lakosságnak szóló rendezvények, események szervezése, támogatása,
 • kapcsolatépítés – egészségügyi- és életmód-szakemberek közti szakmai kapcsolat, közös munka megteremtése,
 • adatbázis építés – szakmai szereplők, tevékenységek és szolgáltatások tárházának közcélú létrehozása,
 • érdekérvényesítés – az egészség- és életmód-szakma képviselete szakmai és közösségi fórumokon, rendezvényeken, médiában, stb.,
 • szakmai lobbitevékenység – célja az életmód orvoslás minél szélesebb körű elterjesztése, támogatása.