Feladataink

A Magyar Életmód Orvostani Társaság feladatának tekinti:

 • az életmód orvosi tevékenységek, technikák, módszerek és kezelések kutatását, vizsgálatát és véleményezését,
 • az öregedés során az életminőség legmagasabb szinten tartását valóban és igazoltan segítő tevékenységek támogatását, népszerűsítését,
 • az életmód orvosi gyógyítás, az elsődleges és a másodlagos megelőzés (primer- és szekunder prevenció) illetve az életminőség visszanyerését célzó teljes rehabilitáció képviseletét,
 • az egészség- és életmód ágazat különböző területein tevékenykedő közösségek, szervezetek, szakemberek közötti párbeszéd megteremtését, támogatását, szükség esetén moderálását,
 • életmód orvosi megalapozott ajánlások, iránymutatások, szakmai-protokollok, egységes módszertan megfogalmazását, különösen az alábbi szakterületeken:
  • életmód orvosi gyógyító eljárások
  • egészség-állapot felmérés
  • rendszeres, prevenciós orvosi szűrővizsgálatok,
  • a prevenciót és a rehabilitációt támogató orvosi kezelések, módszerek, technikák,
  • rendszeres testmozgás,
  • helyes és egészséges táplálkozás,
  • relaxáció és pihenés,
  • mentális ráhangolódás,
  • egészségnevelés.

Tevékenységünk

A Magyar Életmód Orvostani Társaság elsősorban az alábbi területeken fejti ki tevékenységét:

 • életmód orvostani protokollok, ajánlások – szakmai protokollok, ajánlások megfogalmazása, közzététele,
 • oktatás - szakemberek és laikusok oktatása, tematika kidolgozása, oktatás megszervezése, lebonyolítása,
 • tanácsadás, ismeretterjesztés - egészség-tanácsadás vállalatoknál, oktatási intézményekben, közösségi eseményeken, rendezvényeken,
 • konferencia szervezése – szakmai és lakosságnak szóló rendezvények, események szervezése, támogatása,
 • kapcsolatépítés – egészségügyi- és életmód-szakemberek közti szakmai kapcsolat, közös munka megteremtése,
 • adatbázis építés – szakmai szereplők, tevékenységek és szolgáltatások tárházának közcélú létrehozása,
 • érdekérvényesítés – az egészség- és életmód-szakma képviselete szakmai és közösségi fórumokon, rendezvényeken, médiában, stb.,
 • szakmai lobbitevékenység – célja az életmód orvoslás minél szélesebb körű elterjesztése, támogatása.

Céljaink

A Magyar Életmód Orvostani Társaság főbb céljai:

 1. Megőrizni az egészséget és jólétet az egészséges életmód ismérveinek terjesztésével;
 2. Javítani az egészségtelen életmód szokásokon (alacsony minőségű étkezés, túlzott energiabevitel, alacsony fizikai aktivitás, dohányzás), valamint a rizikót jelentő biomarkereken (vérlipid eltérések, magas vérnyomás, emelkedett vércukorszint, elhízás);
 3. Egyéni és társadalmi szintű egészségkommunikáció kombinálásával javítani a társadalaom egészségi állapotán.

Az Életmód orvostan atyjának Hippocrates tekinthető, aki az életmód gyógyító erejét már 2500 évvel ezelőtt azonosította.