Életmód Orvoslás személyi minimumfeltétele

A Magyar Életmód Orvostani Társaság szakmai irányelve alapján „életmód orvoslás” csapatmunka, ahol a szakmai team – tekintve, hogy az életmód orvoslás gyógyító tevékenység, és alapja a mozgásterápia és táplálkozásterápia - legalább az alábbi 3 szakemberből áll:

1. Életmód orvos

Elvárt képesítés: általános orvosi diploma

2. Dietetikus

Elvárt képesítés: ápolás és betegellátás (dietetikus) BSc, főiskolai dietetikai végzettség

3. Mozgásterapeuta

Elvárt képesítés az alábbiak egyike:

 • Gyógytornász-fizioterapeuta
 • Humánkineziológia BSc – MSc

Az életmód orvoslás szakmai teamet, a gyógyítás folyamatát az életmód orvos vezeti, fogja össze és felügyeli.

A három alapszakemberen túl az életmód orvoslás szakmai team tagja lehet:

 • pszichológus
 • mentálhigiénikus
 • természetgyógyász
 • kapcsolódó szakterületek szakorvosai
 • egészségügyi asszisztensek és szakasszisztensek, ápolók
 • védőnő
 • szociális munkás
 • mentőtiszt
 • szülésznő
 • fogorvos
 • gyógyszerész

Jelen szakmai irányelvet a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnöksége 2018. május 15 -én fogadta el.