Meghívó - Magyar Életmód Orvostani Társaság Egyesület

 

MEGHÍVÓ

Magyar Életmód Orvostani Társaság Egyesület

Közgyűlésére

 

Tisztelt Magyar Életmód Orvostani Társaság Egyesületi Tagtársunk!

 

A Magyar Életmód Orvostani Társaság Alapszabálya értelmében összehívom az Egyesület Közgyűlését.

 

A Közgyűlés helye:

Egyesület székhelye

Cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 16.

 

A Közgyűlés ideje: 2024. február 9. 10:00

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal bíró tagok több mint a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést ismételten össze kell hívni. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes. Amennyiben a Közgyűlés nem lenne határozatképes,

 

A megismételt Közgyűlés időpontja: 2024. február 9. 10:15

 

A megismételt Közgyűlés helye:

Egyesület székhelye

Cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 16.

 

A tervezett napirend:

  1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, valamint a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
  2. Egyesület tisztségviselőinek megválasztása
  3. Új székhely létesítése
  4. A közgyűlés összehívásával kapcsolatos változások elfogadása.
  5. Írásbeli határozathozatal, ülés tartása infokommunikációs eszközök útján és ülésen való részvétel infokommunikációs eszközök útján
  6. Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadása és/vagy döntés az egyszerűsített változásbejegyzési eljárás alkalmazásáról
  7. Változásbejegyzési kérelem benyújtása, jogi képviselő meghatalmazása és az Elnök felhatalmazása az Egységes Szerkezetű Alapszabály aláírására vagy egyszerűsített változásbejegyzési kérelem benyújtása.

Minden tagtársunk megjelenésére számítunk!

 

Amennyiben valamely tagtárs nem tud személyesen részt venni a közgyűlésen a tagot meghatalmazott is képviselheti. A meghatalmazott részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati vagy közokirati formában írásba kell foglalni és azt át kell adni a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén.

 

Kelt: Budapest, 2024. 01. 25.

Visszalépés az előző oldalra...