Jelentős érdeklődés mellett zajlott az ÉMOT II. kongresszusa

Február 14-15-én Kecskemét volt a találkozóhelye azoknak az orvosoknak, dietetikusoknak, gyógytornászoknak, betegszervezet vezetőknek, akik szerették volna tovább mélyíteni tudásukat az életmód orvoslás területén. Az elméleti előadások és gyakorlati workshop-ok komoly érdeklődésre tartott számot.

Az életmód orvoslás egye szélesebb körben elismert diszciplína

A kecskeméti Granada Hotelben rendezett II. Magyar Életmód Orvostani Kongresszus célja világos volt a résztvevők számára: az életmód orvoslás szakmai-tudományos-kutatási újdonságainak bemutatásának ötvözése a kötetlen eszmecserével, gyakorlati kérdések megvitatásával.
Nagy megtiszteltetést és a szakma egyre magasabb szintű elismerését jelentette, hogy a megnyitót dr. Babai László, ÉMOT elnök mellett az Egészségügyért Felelős Államtitkárság képviselője tartotta.  Az ÉMOT nemzetközi kapcsolatrendszerének eredményeként a konferencián a European Lifestyle Medicine Organisation főtitkára, Ioan Hanes MD is részt vett, előadott az európai társaság új képzési programjáról.

A két, tartalmilag igen gazdag napon alkalom volt megismerni a kardiovaszkuláris betegségek életmódi kezelésének alapjait, a praxisközösségek működésének lehetőségeit, az életmód orvoslás gyakorlati szempontjait és a betegszervezetek működésének tanulságait. Külön szekció foglalkozott a diabetes mellitus, a metabolikus szindróma, és a daganatos betegségek életmódbeli vonatkozásaival, illetve részletes kitekintetést kaphattak a résztvevők az életmód orvoslás gyakorlatáról, érvényesülésének lehetőségeiről. Összesen 47 előadás és 16 e-poszter előadás hangzott el, ami önmagában is a téma iránti egyre szélesebb körű érdeklődést jelképezi.

Nagyon tanulságos volt megfigyelni a szakorvosok, háziorvosok és betegek szemszögéből elhangzott előadások közös vonásait és a felmerülő kérdésekre adható lehetséges válaszokat.

Különösen nagy sikert arattak az Életmód Orvosi Központ dietetikusainak és mozgásterapeutáinak gyakorlati bemutatói, amelyek során egyrészt terített asztalok mellett az egészséges táplálkozással kapcsolatos kérdésekre kaphattak válaszokat az érdeklődők, másrészt megtudhatták, hogyan is zajlik a valóságban egy mozgásterápiás felmérés a szobabiciklin.

A két nap végső tanulságaként levonható egyik legfontosabb következtetés, hogy az életmód nem csak a prevencióban, de a gyógyításban is döntő szerepet játszhat, ám ehhez mind az betegek, mind a gyógyítók tekintetében folyamatos edukációra és elköteleződésre van szükség.  E tekintetben örömteli fejlemény, hogy az életmód orvostan már több hazai orvosi egyetem képzésében is benne foglaltatik, és további képzések is szerveződnek.

Az ÉMOT II. konferenciájának sikeréért külön köszönet illeti a Tudományos Bizottság elnökét, Dr. Barna Istvánt, a tagokat, Prof. Dr. Apor Pétert, dr. Babai Lászlót, Prof. Dr. Barkai Lászlót, Kubányi Jolánt, Prof. Dr. Lázár Imrét, Dr. Margitai Barnabást, Dr. Paulik Editet, Dr. Vernes Rékát, Dr. Veres-Balajti Ilonát, valamint az Szervező Bizottság tagjait, Dvorák Mártont, Gergely Tímeát, Sulák Ádámot és Varga Dórát.

Forrás: Magyar Életmód Orvostani Társaság (www.emot.hu)

Téma szakértői


Kapcsolódó oldalak


Visszalépés az előző oldalra...